GEORGH

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 7,6 milj kr varav 3,5 från ProViking.

Med en nyutvecklad geometrimodell för kuggfräsningsprocessen kan kugghobbar och fräsprocess utvecklas för att öka både kostnadseffektivitet och kugghjulsprestanda.

Området skärande bearbetning representerar några av de mest värdeadderande processerna vid produktframtagning, där kuggfräsning är en av de mest komplexa skärprocesserna. Just komplexiteten gör kuggfräsningsprocessen svår att analysera och optimera. För att vidareutveckla kuggfräsningsprocessen krävs detaljerade kunskaper om de geometriska förhållandena och hur dessa påverkar verktygslivslängd och kugghjulsprestanda.

Målet med projektet är att med hjälp av en nyutvecklad geometrisk modell, för bestämning av både storlek och läge för den odeformerade spånan skuren av varje tand, och experimentella studier av kuggfräsningsprocessen generera ny detaljerad kunskap som kan användas som underlag vid process och verktygsutveckling. Syftet är att analysera om nya verktygskoncept och optimerade skärdata kan öka kostnadseffektiviteten vid kuggbearbetning.

Projektet består av fyra arbetspaket:

  1. Modellering av mekanisk verktygsbelastning med hjälp av analytiskt framtagna värden på maximal spåntjocklek.
  2. Simulering av verktygsspänningar och korrelering av dessa med experimentella studier av verktygsförslitning.
  3. Analytisk modellering av yttopografin för den bearbetade kuggtandsytan och analys av överensstämmelsen med uppmätt yttopografi.
  4. Modellering och analys av prestandadrivna tillverkningskostnader vid kuggbearbetning.

GEORGH-projektet förväntas generera ny kunskap för utveckling av nya verktygs- och maskinkoncept för kuggbearbetning. Syftet är att bidra till utvecklingen av verktyg med ökad livslängd, effektivare tillverkningsprocesser och kugghjul med ökad prestanda.

Deltagande forskare

Dela