FlameR

FlameR

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: Projektkostnaden är 5,4 milj kronor. Mistra Innovation finansierar med 2,7 milj kronor.

Satsning: Mistra Innovation

Projekt om hur man kan göra framställningen av flamskyddade material billigt, giftfritt och miljövänligt.

Över 40 miljoner ton material används på årsbasis för att framställa syntetiska fibrer för en mängd olika industrier. Transportsektorn, beklädnads‐ och industriapplikationer. Flera av dessa kräver flamskydd.

Det finns få lösningar på marknaden idag och dessa är antingen mycket dyra eller använder sig av giftiga kemikalier såsom halogener.

Projektet FlameR syftar till att utveckla en miljövänlig, återvinningsbar flamskyddad polyolefinfiber med ett brett användningsområde som är fullständigt giftfri. Projektet har också en stor kommersiell potential.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry