Ett cyber-fysiskt ramverk för ultraflexibel produktion

Ett cyber-fysiskt ramverk för ultraflexibel produktion

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 6 000 000 kr

Projektet har som mål att utveckla ett nytt cyberfysiskt ramverk för att realisera extremt flexibel produktion.

För att tillverkande företag ska förbli konkurrenskraftiga, motståndskraftiga och hållbara i en ständigt föränderlig värld krävs extrem flexibilitet i produktionsprocesserna. Inom projektet definieras en extremt flexibel produktion som ett i hög grad modulärt och sammankopplat cyberfysiskt system, byggt på ett system-av-system-koncept. Ett sådant system kan snabbt modifieras, och faktum är att konstant förändring ses som en del av den normala driften av ett ultraflexibelt system. Detta resulterar i möjligheten att flytta runt utrustning för att stödja nya eller alternativa produktionsprocesser, omkonfigurera utrustning i realtid till som en reaktion på produktionsstörningar. Samtidigt tillses att förändringar resulterar i en system-cyberfysisk konfiguration som är optimal ur ett hållbarhetsperspektiv. Kärnan i ramverket bygger på det populära konceptet digitala tvillingar, vilket är virtuella dynamiska representationer av fysiska produktionsresurser och delsystem. Med de digitala tvillingarna kan produktionssystemets flexibilitet maximeras effektivt både i konceptuella skeden och i drift. Ur ett tekniskt perspektiv är syftet med ramverket att möjliggöra sömlös integration mellan, och implementering av, digitala tvillingar i produktionen – ett koncept som vi kallar det cyberfysiska kontinuumet. Genom att förverkliga ett cyberfysiskt kontinuum kommer projektet att spela en betydande roll i den cyberfysiska omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin och möjliggöra extremt flexibel produktion som förbättrar konkurrenskraft, motståndskraft och hållbarhet.

Vinnovas dnr: 2021-03676

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019