Enabling super quality electric steel through advanced use of data analytics in real time

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 715 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Elfordonsrevolutionen har börjat och flera av de stora bilproducenterna har ambitionen att nå målet med elektrifiering inom de närmaste 2-3 åren. Detta medför ökade behov av stål för elektrifiering av fordonsflottan. Leverantörer av elektriska metaller uppfyller inte fullt ut behovet från industrin. I detta projekt undersöker vi möjligheten att hantera dessa brister. Insamling och hantering av kunskap, datahantering och analys från alla aktörer i leverantörskedjan behövs för önskade resultat. Detta gör att industrin kan uppnå den kvalitet som behövs i en flexibel produktion

Elfordonsrevolutionen har börjat och flera av de stora bilproducenterna har ambitionen att nå målet med elektrifiering inom de närmaste 2-3 åren. Detta medför nya och ökade behov av kvalitativa elektriska stål för elektrifiering av fordonsflottan. Leverantörer av elektriska metaller uppfyller inte fullt ut behovet av industrins behov av högkvalitativa material. I detta idéprojekt undersöker vi möjligheten att hantera dessa brister. Kombinationen av insamling och hantering av kunskap, datahantering och avancerad analys från alla aktörer i leverantörskedjan behövs för önskade resultat. Detta möjliggör för industrin att uppnå den produktkvalitet som behövs i en mycket flexibel produktion. Tillgängliga metoder förhindrar industrin att dela med sig av de data till kunderna som gör det möjligt att definiera digitala fingeravtryck för produkterna. Resultatet från idéprojekt kommer att beskriva hur man utnyttjar avancerad datateknik för att tillhandahålla en tillgänglig, hållbar och organiskt växande dataanalysinfrastruktur för stålindustrin samt andra branscher som har en flexibel produktion med en varierad produktmix.

Deltagande forskare

Partners

Dela