En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)

En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 5 500 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Utveckling av en övergripande modell för säker installation av samverkande robotar

Utvecklandet av en generisk säkerhetsmodell för robotar i samverkansapplikationer ledde till ett konceptuellt IT-verktyg bestående av 100 + säkerhetsfrågor och en strategi för hastighetsbegränsning. Verktyget är främst avsett för förstudier, för att stödja utvärdering av samarbetslösningar, och guidar utvecklare i ’vilken riktning’ säkerheten skall analyseras i mer detalj. Verktyget har en modulär organisation och säkerhetsfrågor kan läggas till och avlägsnas beroende på kontext och företags existerande analysmetoder, och ansatsen har testats vid en demo-installation av en stor robot i en samverkansapplikation.
Projektet har genererat insikter angående den komplexa och dynamiska karaktären vid säkerhetsbedömningar av samverkanslösningar, och hur man utnyttjar dessa insikter för att guida företag vid installationer och användande av robotar i samverkansapplikationer. Förutom att stödja demo-installationen i ToMM-projektet, har metoden också bidragit till en kommersiell installation av en robot i Torslanda, vilket tyder på att projektet också har bidragit till det önskade långsiktiga målet om ökad installationshastighet för säkra och produktiva samverkanslösningar
Insikten att det inte finns några ’samverkansrobotar’, bara ’samverkansapplikationer’ hade en betydande inverkan på projektet, vilket gjorde säkerhetsmodeller för ’applikationer’ det relevanta målet. Omfattningen av komplexitet i samverkanssystem pekade på att försök att skapa ’statiska’ modeller som kan beräkna ett globalt optimum för säker design av samarbetssystem är opraktiskt och projektet skiftade fokus mot att utveckla ’guidande’ modeller som kan stödja utvecklare som utnyttjar sin erfarenhet när de iterativt söker efter säkra och produktiva lösningar.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt