Effektivt leverantörssamarbete i kunskapsintensiv produktframtagning

Projekttid: 2010 – 2012

Budget: 3 370 000 kr

Syftet med projektet är därför att undersöka förutsättningar, aspekter och processer samt möjliga former för organisering för kunskapsintegration mellan företag.

Samarbete med externa leverantörer i kunskapsintensiv produktframtagning kräver att kommersiella, tekniska och organisatoriska frågor belysas och leverantörens kunskap integreras i kundens produktframtagningsprocess. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på enkel koordinering av leverantörssamarbete utan att ta hänsyn till mer sofistikerade processer som behövs när såväl leverantörens som kundens kunskaper integreras. Syftet med projektet är därför att undersöka förutsättningar, aspekter och processer samt möjliga former för organisering för kunskapsintegration mellan företag.¨

Projektet avser att bidra med ökad kunskap kring förutsättningarna för kunskapsintegration, kunskapsintegrationsprocesserna och möjliga former för kunskapsintegration mellan företag. Detta kommer att skapa möjlighet för företag till bättre styrbarhet av produktframtagningsprocessen och ökad framgång i interorganisatoriska samarbeten i produktframtagning. Detta berör innovativa produkter och en ökad effektivit Studien bygger på kvantitativa och kvalitativa ansatser. Den kvantitativa delen består av en enkät som är ett samarbete mellan forskare från 10 olika länder. Den kvalitativa delen inkluderar fallstudier på fyra medverkande företag som belyser frågorna från kundens perspektiv, samt en kvasi-experimentell studie som isolerar vissa aspekter och som genomförs utifrån kundens och leverantörens perspektiv.

Deltagande forskare

Dela