EDOp

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 14,3 milj kr varav 6,5 från ProViking

När datorbaserade modeller av en produkt konstrueras innan den produceras, kan kostnaden reduceras, kvalitet ökas och ledtider kortas.

Modellbaserad produktutveckling med optimering är en metod där datorbaserade modeller av en produkt konstrueras innan den produceras, vilket reducerar kostnaden, ökar kvalitet, och kortar ledtider.

Optimering är ofta använt för att förbättra produktkvalitet. Detta är dock kraftigt begränsat av mycket långa beräkningstider med många simuleringar av realistiska produktmodeller.

Huvudmålet för detta projekt är att utveckla mer effektiva metoder genom att integrera optimering i den modellbaserade utvecklingsmetoden. Modeller och optimeringsalgoritmer kombineras i integrerade modeller. För att reducera exekveringstid, kompileras sådana modeller till effektiv kod för nyamulti-core arkitekturer, genom att använda förbättrad parallelkompileringsteknik. Profilering och felsökningsteknik utvecklas för att lokalisera källor till ev. prestandaproblem.

Deltagande forskare

Dela