EBM

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 13,8 milj kr varav 5,8 från ProViking

Projektet är inriktat mot att optimera en ny tillverkningsmetod för små komponenter baserat på elektronstrålesmältning samt att applicera en antibakteriell teknologi på dentala produkter.

Målet är att sänka produktionskostnaderna och öka värdet av både EBM tekniken generellt samt specifikt för kronor och broar. Samarbetspartners är Arcam AB, Implantic AB, Uppsala universitet och SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Deltagande forskare

Dela