Dataanalys inom underhållsplanering

Projekttid: 2016 – 2019

Budget: 11 602 000 kronor

Projektet syftar till att öka produktivitet, robusthet och resurseffektivitet I produktionssystem genom datadriven underhållsplanering.

Projektet har som målsättning att öka analys av stora datamängder inom underhållsplanering. Tillgängligheten i svensk industri är i nuläget för låg för att implementera koncept för digitaliserad produktion, exempelvis Industrie 4.0. Syftet med projektet är således att möjliggöra ökad produktivitet, robusthet och resursutnyttjande genom reducering av störningar, speciellt i kritisk utrustning. DAIMP-projektet kopplar samman datastrukturer på maskinnivå med analyser på systemnivå. Förväntade resultat inkluderar: data- och informationsstrukturer för ökat internt och externt samarbete, algoritmer för prediktiv och normativ analys, samt datadriven kritikalitetsanalys för att möjliggöra differentierad underhållsplanering. Utöver forskningsorienterade arbetspaket kommer projektet också inkludera fallstudier och demonstratorer. En av studierna fokuserar på användandet av datadriven underhållsplanering vid introduktionen av nya bilmodeller och produktionsliner på Volvo personvagnar.

Deltagande forskare

Partners

Dela