CleanSiC

CleanSiC

Projekttid: 2016 – 2019

Budget: 14,7 milj kronor

Satsning: Mistra Innovation

Projekts mål är att realisera nästa generation av kraftaggregat för elektrostatiska stoftavskiljare.

Flera typer av industriella processer som kraftverk, pappersbruk och metallurgisk industri skapar rökgaser som innehåller en stor mängd föroreningar i partikelform.För att skydda miljön från dessa föroreningar måste dessa avskiljas från gasen och samlas upp. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är att använda elektrostatiska filter. I dessa laddas partiklarna så att de kan fångas på en utfällningselektrod. För att möjliggöra detta behövs ett högspänningsaggregat – typiskt 100 kV, 100 kW.

Projekts mål är att realisera nästa generation av kraftaggregat för elektrostatiska stoftavskiljare, nya förbättrade högspänningsdioder i SiC och en ny komponentkapsling för högspänningskomponenter. Konsortiet samlar hela värdekedjan från komponent till system.

Projektet drivs i samarbete mellan Ascatron, GE Power Sweden, MA Kapslingsteknik, Acreo och KTH.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt