Cirkulär tillverkning inom energisektorn: en utvärdering av potentialen för en cirkulär affärsmodell

Cirkulär tillverkning inom energisektorn: en utvärdering av potentialen för en cirkulär affärsmodell

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 838 500 kr

För att vinna konkurrensfördelar och vara delaktiga i utvecklingen inom cirkulär ekonomi (CE) vill Siemens erbjuda ”Gas turbine-as-service”, vilket är en väletablerad cirkulär affärsmodell.

Syfte och mål

Resultat och förväntade effekter

Ett simuleringsverktyg är tillgängligt som kan användas för att utvärdera olika affärsmodellen för komplexa högteknologiska produkter. Verktyget visar kopplingen mellan designinsatser och livscykelkostnad. Verktygen visar följande resultat:

Dessutom har metoden och verktygen testats på ett fall med komplexa högteknologiska produkter.

Upplägg och genomförande

Följande huvuduppgifter genomfördes under projektet:

Deltagande forskare

Dela