Beslutsstöd för tidig estimering av kvalitetsbristkostnader

Projekttid: 2010 – 2012

Budget: 5 350 000 kr

Utforma ett beslutsstöd för framtagning av produktionsstrategier och beredning i tidig utvecklingsfas.

Utforma ett beslutsstöd för framtagning av produktionsstrategier och beredning i tidig utvecklingsfas. Beslutsstödet möjliggör analys av konsekvenser och beräkning av kostnader förknippade med brister i geometrisk och produktionsergonomisk kvalitet.

Konkreta metoder och verktyg för beslutsstöd, verifierade hos deltagande företag. Projektet utgår från kontexten fordonsindustri men resultatet bör vara applicerbart även i andra branscher med komplext uppbyggda produkter.

Ett antal nu aktuella produktkoncept väljs ut och kommer att följas, utvärderas och tjäna som input till projektet. Nästa steg är utveckling av en modell för konsekvensanalys där nerströmseffekter och kvalitetsbristkostnader redovisas.

Deltagande forskare

Dela