Beredningsdriven kvalitetssäkring

Beredningsdriven kvalitetssäkring

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 8 600 000

Projektet syftar till att utveckla metoder för beredningsdriven kvalitetssäkring och vidareutvecklar synsättet på beredning som en designprocess där kunskap om processbeteende är basen för utvärdering och förbättring av produktionssystemets kapabilitet. I en genomtänkt process har varje operation ett syfte i form av att utföra en avsedd funktion där produktkvalitet är resultatet av systematisk utformning av tillverkningsprocessen genom alla steg från konstruktion till tillverkning. Projektet kommer att leda till nya arbetsmetoder för toleranskedjeanalys i tillverkningsprocesser och mätteknisk metodosäkerhetsutvärdering. Spridning av projektresultaten omfattar kunskapsförmedling genom utbildningsmaterial, kursmoduler i ingenjörsutbildning, medverkan och tekniköverföring inom nationella nätverket Geometri och kvalitetsklustret.

Vinnovas dnr: 2021-02543

Deltagande forskare

Partners

Dela