Banplanering och flexibel automatisk off-lineprogrammering för geometrisk utrustning

Projekttid: 2003 – 2006

Budget: 4 360 000 kr

En begränsande faktor i dagens virtuella system är den tid det tar att programmera rörelserna hos maskiner och robotar som visualiseras.

Programmering av rörelser sker till största delen manuellt, eftersom stödet för automatisk banplanering i befintlig programvara är mycket svagt.Utgående från algoritmer för kollisionsfri banplanering, samt fastställda mätmetoder och mätpunkter, kan kollisionsfria mätprogram genereras automatiskt. Detta resulterar i snabb generering av tidseffektiva och processvänliga mätprogram och ökad möjlighet till snabb identifiering av kvalitetsproblem via riktade mätprogramCentralt i flexibel automatisk generering av mätprogram är planeringen av kollisionsfria rörelser mellan mätpunkter. Hur dessa banor kan genereras och hur de ser ut påverkar vilken mätprob som är bäst för respektive mätpunkt, i vilken ordning mätpunkterna skall besökas, samt var och när växling av mätprob är lämplig.Projektresultaten kommer implementeras som en kraftfull banplanerare för geometrisk mätutrustning. Programmet kommer användas som demonstrator vid marknadsföring av projektet och som flexibel plattform för forskningsändamål.

Deltagande forskare

Dela