Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 750 000 kronor

Projektet ska konkretisera kundvärdet och konkurrensfördelarna som uppstår vid införandet av industriell digitalröntgen i tillverkningsindustrin.

Detta projekt syftar till att konkretisera och exemplifiera den stora potentialen till ökat kundvärde och ökad konkurrenskraft som finns i införandet av industriell digitalröntgen i den mer kvalitetskänsliga tillverkningsindustrin. Införandet möjliggör både automatiserad analys av den oförstörande röntgenprovningen men också ett ökat informationsuttag ur mätdata, vilket ökar konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri samt bidrar till utvecklingen av en hållbar och resurseffektiv produktion. Men införandet av digitalröntgen går långsamt i svensk tillverkningsindustri. Stora initieringskostnader i kombination med svårigheter att se det ökade kundvärdet jämfört med att fortsätta med analog filmröntgen bedöms vara troliga anledningar. Detta projekt syftar till att konkretisera och exemplifiera detta ökade värde. Med i projektet finns industriella representanter som både kommit långt (påbörjat införandet av digitalröntgen) och de som inte har kommit lika långt (mest gjort förstudier och experimentella utvärderingar). Syftet med projektet är att både lyfta den automatiserade analysen och det ökade informationsuttaget ur mätdata hos de som kommit långt i införandet, men också att driva på införandet av digital oförstörande röntgenprovning ute i svensk tillverkningsindustri i stort.

Deltagande forskare

Partners

Dela