AutoDisA

Projekttid: 2009 – 2013

Budget: 9,5 milj kr varav 4,1 från ProViking

De nuvarande återvinningsmetoderna för elektronikavfall domineras av rivning, separation och förbränning. Dessa metoder omöjliggör omhändertagande av ingående komponenter.

De nuvarande återvinningsmetoderna för elektronikavfall domineras av rivning, separation och förbränning. Dessa metoder omöjliggör omhändertagande av ingående komponenter. I många fall är det önskvärt att demontera och extrahera vissa komponenter ur elektronikavfallet såsom: – kommersiellt värdefull komponenter som kan återanvändas om de är oskadda – komponenter som innehåller giftiga eller miljöfarliga ämnen Detta kräver demonteringsprocesser som inte skadar ingående komponenter. Hittills har manuell demontering använts men detta är ekonomiskt olämpligt pga höga driftskostnader samt en potentiell exponering av arbetskraften för hälsofarliga ämnen. Det föreslagna projektet siktar därför mot att utveckla och implementera automatiska processer för demontering av elektronikavfall inklusive extraktion av värdefull eller hälsovådliga komponenter. I en första studie skall ett system utvecklas för demontering av plattskärmar. Ett komplett system skall utvecklas och de kritiska processtegen skall demonstreras. Den långsiktiga visionen är: – att framgångsrikt implementera automatiserade processer i avfalls/återvinningsindustrin. – att bidra till utvecklingen av svenska företag som ledande systemleverantörer av kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara elektronikåtervinningssystem. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela