HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 20 400 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. Effektiv produktion för framtiden kräver ett övergripande perspektiv och en hög grad av flexibilitet och automatisering. Fogning behandlas idag mer eller mindre som separata processer med separata discipliner för limning, montering

och mekanisk fogning eller svetsning.

Hybrid Joning Testbädd för Smart Production:s ansökan i produktion 2030 fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk

fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Idag finns det mycket begränsade möjligheter att köra test som täcker flera av dessa discipliner och en hel processkedja på ett kontrollerat sätt. En hybrid förbandscell (HJC) med dessa möjligheter och

som även inkluderar effekterna av förbehandling och målning och de termiska effekterna i färghärdningsugnen som påverkar härdning i hybridfogar och slutproduktgeometri kommer attvara en mycket viktig plattform för att utvärdera nya materialkombinationer och nya processtrategier som kan öka den svenska industrins konkurrenskraft.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt