ChEPro

Projekttid: 2009 – 2011

Budget: 20,1 milj kr varav 7,0 från ProViking.

Om arbetsinnehållet kan minska ökar möjligheten att lönsamt producera elektronikprodukter i högkostnadsländer.

Produktion av elektronikkomponenter och elektronikprodukter är en strategisk fråga som i stora delar har försummats under lång tid. Företag i Sverige och i andra högkostnadsländer i väst har haft strategin att lägga ut så mycket som möjligt av produktionen på lågkostnadsländer. Om arbetsinnehållet kan minska ökar möjligheten att lönsamt producera elektronikprodukter i högkostnadsländer. Problemet kommer att angripas med en systemsyn där faktorer som driver manuella arbetsinnehållet analyseras. Det mest effektiva sättet att minska arbetsinnehållet är att utforma produkterna med detta i åtanke redan från början. Inom ramen för projektet kommer teknik att utvecklas som syftar till att effektivisera produktionen främst genom att få ner antalet komponenter och genom att paketera komponenter på effektivare sätt på kretskorten. Två tekniker kommer att utvecklas i projektet för att förbättra värmeavledningsförmågan med hjälp av nanoteknik. Ny teknik med rekonfigurerbara kretsar kommer också att utvecklas i projektet. Flera företag medverkar i projektet baserat på deras intresse av den övergripande visionen samt specifik teknikutveckling. Projektet involverar forskargrupper vid tre olika institutioner vid Chalmers tekniska högskola. Konstellationen är ny för detta projekt och är formad för att skapa den nödvändiga bredd och djup som projektet kräver. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela