Produktionsklustret för montering

Klustret för montering är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom montering av komplexa produkter.

Målet med klustret för montering är en konkurrenskraftig svensk monteringsindustri där montering av komplexa produkter är jämförbara vad gäller effektivitet med lågkostnadslösningar.

​Syftet med klustret är att bidra till utvecklingen av produkt och process flexibilitet​​ och till utvecklingen av nya material och tillverkningsprocesser​.

Prioriterade forskningsområden

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

Klustermedlemmar:  Volvo Cars, RISE, Volvo Group (GTO), Högskolan i Skövde, Chalmers, Scania, Linköpings universitet, SAAB, Jönköping University.

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.
Koordinator: Sandra Mattsson, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela