P54: Cirkulär ekonomi och industriella system #01

P54: Cirkulär ekonomi och industriella system #01

7,5 HP
Startdatum: 13 april 2021

Lärosäte: Kungliga Tekniska högskolan

Målgrupp: Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 12 april 2021
Platser: 40 lediga (av 50)

Sista anmälningsdagen är redan passerad.

Denna kurs möjliggör för deltagaren att efter avslutad kurs: · Beskriva och analysera de konceptuella ramar som är nödvändiga för att förstå grunden till CE; · Beskriva aktuella industriella trender avseende CE; · Baserat på ett systemperspektiv, föreslå implementering av CE-strategier i industrin och samhället, samt diskutera möjligheter och hinder i genomförandearbetet. · Beskriva och kritiskt granska principen för CE

Kursen ges på engelska.

Aim

The aim of this PhD course is to provide the foundations of the circular economy paradigm and its implementation;

Minimum number of students: 6

Course organisation

The course is organized in 6 meetings spread over 3 months with students own work before, in between and after the meetings. Observe that pre-reading and individual/group work is expected before the first meeting as well as during the course so allocate time before the first meeting.

Course content

The course will be a combination of lectures, industry talks, group discussions and course assignments. An important mechanism for learning is individual reflections and relating theory to practice. This PhD course will cover six CE related themes.

Examination

A successful completion of this course will be judged on the following items:

Sammankomster

13 april 2021 - 14 april 2021

Foundations of the CE: themes and conceptual frameworks + Industry speakers

16 juni 2021 - 18 juni 2021

Kontakt

Dela