P53: Product-Service Systems #3  – ONLINE

P53: Product-Service Systems #3 – ONLINE

7,5 HP
Startdatum: 2 oktober 2023

Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 17 september 2023
Platser: 29 lediga (av 30)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen ger en översikt över Product-Service Systems (PSS), som är en innovations- och produktionsstrategi fokuserad på tjänstefiering, där värde skapas genom att erbjuda totala kundlösningar istället för att sälja en produkt (one-sale model). PSS är tilltalande både ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv, främst som ett sätt att bättre uppfylla kundernas krav/önskemål, vara konkurrenskraftiga på dynamiska marknader och uppfylla en hållbarhetstransformation.

Kursen ger en översikt över Product-Service Systems (PSS), som är en innovations- och produktionsstrategi fokuserad på tjänstefiering, där värde skapas genom att erbjuda totala kundlösningar istället för att sälja en produkt (one-sale model). PSS är tilltalande både ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv, främst som ett sätt att bättre uppfylla kundernas krav/önskemål, vara konkurrenskraftiga på dynamiska marknader och uppfylla en hållbarhetstransformation. Kursen kommer att genomföras helt online 2022 på grund av den nuvarande pandemisituationen.

Mål

Kursens mål är att lära studenterna om aktuella strategier, metoder och verktyg relaterade till design och implementering av produktservicesystem i industrin, samt nuvarande och framtida forskningsområden inom PSS-området.

Kursinnehåll

Kursupplägg

Kursen anordnas och examineras av Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Luleå tekniska universitet, University of Turku, Technical University of Denmark and Tokyo Metropolitan University. Kursen ges på engelska. Den bygger på utvald litteratur som beskriver olika aspekter relaterade till design och implementering av PSS i tillverkningsindustrin. Den innehåller åtta 2-timmars online föreläsningar, med individuella/grupparbetsaktiviteter mellan föreläsningar. Det kommer också att vara möjligt för studenterna att boka dedikerade handledningsmöten med kursens lärare för att diskutera status och framsteg för sin uppgift.

Examination

Inlämning och godkännande av följande uppgifter krävs för att bli godkänd på kursen:

Sammankomster

L1 An introduction to the main trends, challenges, drivers, concepts and definitions for Product-Service Systems.

If possible at BTH, else ONLINE

Kontakt

Dela