P42: Avancerade produktionssystem #3  –  ONLINE

P42: Avancerade produktionssystem #3 – ONLINE

7.5 HP
Startdatum: 2 februari 2021

Lärosäte: Lunds universitet

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 24 januari 2021
Platser: 11 lediga (av 20)

Sista anmälningsdagen är redan passerad.

Kursen skall stärka förståelsen för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, ge kunskap för att tillämpa ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling och formulera en produktionsutvecklingsstrategi för ett givet produktionsavsnitt.

Kursen ges på engelska.

The course will, due to the situation, be an online version this time divided into shorter sessions.

The course will be run if more that 10 participants.

Target group

PhD students and other academic researchers and industrial employees with a general interest in the development and analysis of production systems and manufacturing costs.

Prerequisites

Insights and knowledge on manufacturing processes.

Fee for industrial members

7 000 SEK

Aim

The aim of the course is to increase participants understanding of production systems and to be able to make knowledgeable decisions within the area. The participants will also learn how to make production analyses including disturbances tracking, production cost estimations and link manufacturing costs to technology issues.

Content

This course includes:

Literature

Course material will be provided, in pre-print copies of the book “Viable Production Systems – Global industrial economy and technology” Jan-Eric Ståhl and Christina Windmark

Examination

Three individual mandatory assignments and about 70 % attendance.

Sammankomster

13:15 - 16:00 2 februari 2021

ONLIINE

13:15 - 16:00 9 februari 2021

ONLINE

Kontakt

Dela