P03: Produktion2030 – Översikt och State-of-the-Art #2

P03: Produktion2030 – Översikt och State-of-the-Art #2

4 HP
Startdatum: 14 mars 2022

Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Målgrupp: Doktorand


Senaste anmälningsdag: 7 mars 2022
Platser: 3 lediga (av 20)

Sista anmälningsdagen är redan passerad.

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en översikt över och en gemensam kunskapsbas inom forskningsområdena för Produktion2030, med tonvikt på industriell produktutveckling och produktion. För varje ny kurs rekryteras lärare/föreläsare från deltagande akademiska institutioner och industriella samarbetspartners.

Kursen ges på engelska.

Learning outcomes

Upon successful completion of the course, participants should understand the conditions for industrial product development and production and how the taught methods are used in that environment. They should also understand why collaboration between academia and industry is emphasized in Produktion2030 and be able to assist in planning and execution of collaboration projects.

Course content

The course covers tools and methodology for academic-industrial cooperation and in the areas of strength of Produktion2030:

Course organisation

Three face to face meetings of 3 days each (lunch to lunch over four days) with integrated study visits. There will also be some social arrangements.

Examination

A successful completion of this course will be judged on the following:

Fee for late drop-out

This course is included in the Produktion2030 program, and it is therefore free of charge for PhD student members of Graduate School Produktion2030. However, in case of drop-out later than 3 weeks before course start, a fee of 1 000 SEK per course credit will be charged the student’s home institution.

Sammankomster

TBD

Kontakt

Dela