P02: Internationell Produktion #05 – Norden

P02: Internationell Produktion #05 – Norden

7.5 HP
Startdatum: 1 oktober 2021

Lärosäte: Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 15 september 2021
Platser: 20 lediga (av 20)

Sista anmälningsdagen är redan passerad.

Denna uppskattade kurs kommer i teori och praktik att utveckla deltagarens färdigheter i att analysera och jämföra produktutveckling och produktionssystem i olika länder. Deltagarna kommer att besöka såväl svenska som internationella företag och på en teoretisk bas, analysera och diskutera produktutveckling och produktion ur ett globalt perspektiv.

2021 Scandinavia: Opening up after the pandemic

This year (2021-2022) Specific dates:
• Application must be submitted before September 15th 2021 (Start by sending inquiry to
dagb@chalmers.se)
• The course will involve 4 physical meetings in Sweden, Denmark, Norway and Iceland.
• First meeting will be held in Gothenburg in October
• Final Report Deadline 2022-06-30
• Presentation: TBD

Kontakt

Dela