P01: Produktionsinnovation #06

P01: Produktionsinnovation #06

7.5 HP
Startdatum: 25 oktober 2021

Lärosäte: Jönköping University, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 22 oktober 2021
Platser: 8 lediga (av 25)

Sista anmälningsdagen är redan passerad.

Kursen ger inblick i produktionsutmaningar och innovativa produktionslösningar hos ett stort antal producerande företag, som tjänar som inspiration och ”live cases” (exempelvis SSAB, Sandvik, Gnosjöföretag).

Vänligen notera ändrade datum 2-3 december. Vi kommer att genomföra kursen som ”hybrid” dvs på plats för de som kan och online för de som inte kan vara närvarande på plats. För session 3 hänvisas till arrangören för Södertälje Science Week .

Varmt välkommen till en introduktionskurs specialsydd för Produktion2030.

För dig som doktorand ger kursen hjälp och stöd i dina doktorandstudier inom produktion och innovation genom att väva samman dessa forskningsområden och ge nya perspektiv. Du väljer själv fördjupningsområden, gärna kopplat till ditt doktorandprojekt. Dessutom ger kursen goda möjligheter att skapa långsiktiga relationer och nätverk inom akademi och industri.

“I learned about the breadth of innovation, and how the type of innovation makes a huge difference and can be a critical element in companies’ strategies“

Planerade kursmoment 2021-2022

25-26 okt Luleå (på plats eller online)

Introduktion till Produktionsinnovation. Trender i framtidens produktion. Kreativitet och innovation. Exempel från industrin och studiebesök hos företag som tänker nytt och annorlunda i produktion.

På plats: rek hotell Luleå Elite Stadshotellet eller Nordic Choice Quality hotel.

2-3 dec Jönköping & Hillerstorp, Gnosjö (dag 1: online (eller på JU), dag 2: på plats eller online)

Mer om innovation – vad är det – och vilken betydelse har det i industrin. Kunskapsintensiv produkt- och produktionsutveckling genom besök på Jönköping University och Automation Småland.

2-3 feb Stockholm/Södertälje (Södertälje Science Week)

Fördjupning om AI för produktion och framtidens produktionsinnovation med fokus på tillverkning och återtillverkning av elektronikkomponenter för IT. Samverkan industri-akademi. Arbete med eget projekt.

16-18 feb (online)

Via länk Seminarium (ca 2 h per person/grupp) om det egna projektet.

28-29 mar Norrköping (på plats)

Presentation av det egna projektet med en slutkonferens för kursdeltagarna på Arbetets Museum.

För doktorander är kursens omfattning 7.5 högskolepoäng. För deltagare från företag är det en diplomutbildning med omfattning utöver träffarna som bestäms individuellt. På diplomet anges kursmomenten. Examination baseras på aktivt deltagande samt eget arbete som består av läsning, eget projekt med muntlig och skriftlig projektrapportering samt skriftlig reflektion efter varje träff. Kursen ges på engelska även om vissa moment kan vara på svenska. Kursen ges inom Produktion2030. Kostnad för företagsdeltagare 12 500 kr. Kursplanerade middagar (vid inlednings- och avslutningstillfällen), luncher och fika ingår. Resa till och från kurstillfällen samt boende bekostas av deltagarna.

“The company visits showed different approaches to innovations and were thus quite helpful for the course”

Anmälan ovan. Begränsat antal platser.

Frågor? Hör gärna av dig till kursansvarig Anna Öhrwall Rönnbäck, anna.ohrwall. ronnback@ltu.se eller biträdande kursansvariga Kerstin Johansen, kerstin.johansen@ju.se och Lisa Larsson, lisa.larsson@ltu.se.

Sammankomster

25 oktober 2021 10:30 - 26 oktober 2021 13:00

Online or onsite meetings (covid19-dependent)

LTU, Hus A, ingång A1 (Karta)

2 december 2021 10:00 - 3 december 2021 14:30

Online or onsite meetings (covid19-dependent)

Jönköping, JU (Karta)

2 februari 2022 13:00 - 3 februari 2022 16:00

Online or onsite meetings (covid19-dependent)

Stockholm & Södertälje (Karta)

16 februari 2022 - 18 februari 2022

Online only

Web-seminarium (2 h/deltagare)

28 mars 2022 13:00 - 29 mars 2022 13:00

Online or onsite meetings (covid19-dependent)

Prel Norrköping, Arbetets museum (Karta)

Kontakt

Dela