Roland  Stolt

Roland Stolt

Docent i produktutveckling

Roland Stolts forskning går ut på att komma fram till sätt som företag och andra kan använda för att bli bättre på att ta tillvara den senaste kunskapen vid utveckling av nya och förbättrade produkter

Roland Stolt är docent vid Jönköping University (JU).

Forskning

Roland Stolt forskar om hur man kan ta tillvara och återanvända kunskaper när man konstruerar nya eller förbättrade produkter Det sker genom att studera verkliga utvecklingsprocesser i företag och hur digitaliseringen ser ut i företagen. Han har speciellt intresserat sig för konstruktion för tillverkning. Det handlar om att undvika missar som gör att produkter blir onödigt svåra och dyra att tillverka. Exempel på tillverkning som han arbetat med är robotsvetsning och additiv tillverkning (Selective Laser Melting).

Projekt

Dela