Larsgunnar Nilsson

Larsgunnar Nilsson

Professor

Tel: +46-13-281107

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Professor, IEI/Avdelning Hållfasthetslära, Linköpings Univesitet Ämnesföreträdare för Hållfasthetslära.

Projekt

Dela