Jon Bokrantz

Jon Bokrantz

Doktorand

Smart Maintenance är en nödvändighet för att säkra svensk industris framtida konkurrenskraft

Jon Bokrantz är doktorand vid avdelningen för produktionssystem. Han har en bakgrund inom maskinteknik och produktionsutveckling och har bedrivit forskning inom industriellt underhåll sedan 2014. I sitt arbete lägger Jon stor vikt vid att bedriva rigorös forskning i tätt samarbete med industrin och att aktivt sprida kunskapen till företag i alla branscher och storlekar. Jon undervisar inom produktionssystemtjänster och underhåll med målet att inspirera och stimulera studenter till en framtida karriär inom Smart Maintenance.

Forskning

I början av sin forskningskarriär hade Jon en inriktning mot bland annat hantering av produktionsstörningar, datakvalitet samt användandet av ingenjörsmässiga metoder och verktyg inom underhåll. Idag fokuserar Jon på att säkra svensk industris framtida konkurrenskraft genom att förverkliga Smart Maintenance. Jons forskning sätter agendan för Smart Maintenance i svensk industri genom att konkret förklara vad Smart Maintenance är, empiriskt mäta hur långt fabriker kommit med Smart Maintenance samt utvärdera vilka effekter Smart Maintenance har på industriföretag.

Dela