Carl-Johan Jonsson

Carl-Johan Jonsson

MSc Maskinteknik

Återanvändning av kunskap i konstruktionsprocessen för följdverktyg för pressade plåtdetaljer.

Doktorand inom forskargruppen för produktutveckling och design på Tekniska högskolan i Jönköping.

Forskning

Ingår i forskningsprojektet Leaner Tools med fokus på att ta konstruktion av följdverktyg till nästa nivå.

Dela