Åsa Lundevall

Åsa Lundevall

Plasma och laserbehandling för ökad vidhäftning inför limning och lackering.

Åsa arbetar på Swerea IVF inom gruppen Multimaterial kopplat till limning. Hennes forskningsfrågor handlar ofta om hur man kan skapa starkare och robusta limförband och hur förbehandling plasma och laser kan generera detta.

Forskning

Åsa arbetar med att studera hur plasmabehandling och laser kan rengöra och förändra en yta kemiskt och strukturellt för att öka vidhäftingen med lim och lack. Material som hon modifierar är plaster (även svårlimmade sådana), kompositer, metaller och glas. Ambitionen är att skapa en djupare förståelse för interaktionen mellan ytans beskaffenhet och lim/lack för att på sikt kunna lösa även de mest svåra ytor och hur detta ska kunna verifieras med oförstörande kvalitetsavsyning.

Projekt

Dela