Andreas Almqvist

Andreas Almqvist

Professor i Maskinelement

Modellering och simulering av tribologiska processer

Andreas Almqvist är forskare och lärare på avdelningen för maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Forskning

Forskningsfokus har hela tiden legat på hur ytojämnheten påverkar förhållanden i både smorda och osmorda kontakter i lager, i hydraulmotorer, i tätningar etc. Han är avdelningens ansvarige för modellering och simulering och är handledare för doktorander i olika projekt med denna prägel.

Dela