Lättviktsteknologi – genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Stänger: 2019-04-25 kl 14:00

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt avser att finansiera projekt som leder till att ny branschöverskridande kunskap genereras i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens. Målet är att snabbt få ut ny lättviktsteknik i industriella tillämpningar.
Finansiering kan sökas för två typer av projekt:

  1. Genomförbarhetsstudier är kortare projekt på högst 12 månader vilka syftar till att utveckla radikalt nytänkande idéer till lättviktslösningar. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas och hur idén kan utvecklas till ett framtida Forsknings och Innovationsprojekt.
  2. Forsknings- och innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

Mål för projekten

Ett av programmets övergripande mål är att 75 procent av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

Dela