Workshop om hur du kan öka värdet i dina affärer

Tar du betalt för det du gör? Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det ”bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden.

Tar du betalt för det du gör? Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder.
Men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det ”bara”
produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen
som är det egentliga värdet för kunden.

Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det? Och vilka
krav ställer kundens kund? Att ge kunden insikt om det faktiska kundvärdet du levererar leder
ofta till ökad lönsamhet och fler affärer.

Genom att tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som din verksamhet utför i
samband med produkten, kan din affärs-modell och lönsamhet förbättras.

Du är välkommen till vår workshop i samarbete med Swerea IVF och som har gedigen
erfarenhet och forskning kring tjänstefiering i tillverkande små och medelstora företag. Här
presenteras forskningsresultat inom Produktion2030 med Barbro Lagerholm, Swerea IVF,
som är forskningsledare.

Vi ger dig kunskap och verktyg för hur du kan utveckla din affärsmodell för att öka
kundvärdet och göra lönsamma affärer

Program

12:00

Välkommen till lunch

12:30

Introduktion av dagen och presentation av deltagarna

15:00

Fika

16:00

Summering. Reflektioner? Hur går vi vidare?

16:30

Dagen avslutas

Anmäl dig

Anmälan till Bosse Lilja, IUC-Dalarna, bosse.lilja@iucdalarna.se

Dela