Workshop: Impact i EU-ansökningar

Workshop om Horizon 2020.

För ha framgång med ansökningar inom Horizon 2020 kommer det bli än viktigare att skapa projekt utifrån innovation och impact. MANUFUTURE-SE ordnar en workshop med syfte att hjälpa varandra vässa ansökningar och bjuder in svenska forskare med vana av projektansökningar till EU.

Anmäl dig

Maila jenny.kierkemann@swerea.se för anmälan.

Dela