Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt

Produktionsinnovation 2.0 – process och arbetssätt

I en värld i snabb förändring med grön och digital omställning är företagets innovationskapacitet en av de allra viktigaste resurserna. Vill du hjälpa ditt företag att tänka nytt och utveckla produktionen, både genom ständiga förbättringar och radikal innovation? Då är denna Teknikworkshop för dig.

Inom produktion är kontinuerligt förbättringsarbete, lean och effektivitet väl inarbetat. Men verktyg och arbetssätt för att främja kreativitet och nytänkande är inte lika etablerade. En stark innovationsförmåga bygger på att alla delar av företaget samspelar och verkar för utveckling i samma riktning. Det gäller allt, från företagets strategi till förbättringsidéer i den dagliga produktionen och på verkstadsgolvet. Att fånga den inneboende innovationskraften hos medarbetarna och omsätta den till nytta, är en nyckel för att möta de utmaningar vi står inför.

Teknikworkshoppen baseras på det strategiska forskningsprojektet Produktionsinnovation inom Produktion2030. Projektet har utvecklat ett ramverk för innovation och nytänkande i produktion.

För vem?
Teknikworkshoppen vänder sig till dig som söker kunskap om produktions-innovation. Du får lära dig mer om vad det är och hur innovationsarbete kan ledas i produktionsverksamhet. Du får också prova på några användbara innovationsmetoder. Workshoppen passar dig som är

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Fredag 23 september kl. 9:00 – 12:00
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen.
Anmälan: Senast 20 september 2022

Talare

Projekt

Anmäl dig

Anmälan här

Dela