MODPROD 2012 and OpenModelica’2012 workshops

Plats: Linköpings universitet

Arrangörer: Peter Fritzson, Petter Krus, Kristian Sandahl

Preliminärt program finns på den engelska versionen (byt språk ovan).

Läs mer på www.modprod.liu.se och www.openmodelica.org

Seminariet hålls på engelska.

Dela