Invigning av forskarskolan Innofacture

Mälardalens högskola startar nu en ny forskarskola - INNOFACTURE- tillsammans med nio av landets största tillverkningsföretag.

Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

Forskarskolan INNOFACTURE är KKS- finansierad med 15 industridoktorander inom området innovativ produktionssystemutveckling. INNOFACTURE ska ge svensk tillverkningsindustri utvecklade och förbättrade produktionssystem, bättre arbetssätt och medarbetare.

Anmäl dig

Anmälan till anneli.sjoberg@mdh.se

Dela