Tillbaka till Seminarier

Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin bidra till Agenda 2030?

Forskning och innovation är avgörande för att uppnå Agenda 2030. De 17 målen handlar om att skapa en hållbar utveckling inom tre huvudområden: ekonomiska, sociala och miljömässiga.
För att nå hållbar tillväxt och samhällsnytta krävs innovativa lösningar genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag samtidigt som Sverige kan bli mer konkurrenskraftigt. Detta vill vi lyfta och diskutera under konferensen.
I forskningsprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation (FFI) bedrivs forskning i samverkan för att möta många av Agenda 2030:s utmaningar.
Den 23 november bjuder vi in till en heldagskonferens i Stockholm – en dag full med inspiration. På förmiddagen får vi lyssna till talare som konkretiserar flera av utmaningarna och även pekar på lösningar. Under eftermiddagen presenteras ett stort antal resultat från det fordonsstrategiska forskningsprogrammet.

Anmälan senast den 15 november 2017. Konferensen är kostnadsfri men en ”no-show” tas ut om man inte anmält förhinder
Kaffe och registrering sker från klockan 9.00 då du också kan ta del av utställningen.

Mer information
Christina Kvarnström
Vinnova
08-473 3128

Tid

10:00-16:30

Plats

Stockholmsmässan i Älvsjö