Teknikworkshop: Meningsfulla möten

Teknikworkshop: Meningsfulla möten

Meningsfulla möten

Har du ibland undrat var alla bra idéer från senaste mötet egentligen tog vägen? Vad har hänt med det som beslutades senast eller kommer vi få den hjälp som vi behöver? Eller har du upplevt att mötet du nyss kom ifrån kändes energifattigt, spretigt och ostrukturerat? Som om det fanns en osynlig pyspunka och där diskussionen i stort var ungefär samma som vid förra mötet? MEET-modellen är en noggrant utarbetad metod för att säkerställa effektiva möten och att information i samband med dessa blir korrekt och framåtdrivande. Att möten förbereds rätt, genomförs enligt gruppens förväntningar och så småningom förankras och utvecklas i organisationen.

MED MEET-MODELLEN KAN FÖRETAG:

– Förbättra sin organisations-, mötes- och informationsstruktur.

– Skapa bättre förutsättningar för social hållbarhet och trivsel på arbetsplatsen.

– Bättre implementera kunskap och stimulera organisatoriskt lärande framför individuellt.

– Höja innovationsnivån, underlätta vid problemlösning och generera flera förbättringsidéer.

– Bli varse sina tidstjuvar och arbetssätt som skaver.

Workshopledare är Dan Li från Chalmers Industri- och materialvetenskap, avdelning för produktionssystem.

Välkommen till en meningsfull workshop!

Projekt

Anmäl dig

Workshopen är kostnadsfri och lunch och fika ingår. OBS! För att få ut det mesta möjliga av dagen så önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.

Anmäl er till: stefan.karlsson@iuc-kalmar.se senast den 27 februari.

Dela