Automation Summit

Automation Summit

En branschöverskridande automationskonferens

Automation Summit lanserades av Automation Region år 2013 för att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat.

I ett unikt samarbete med Svenska Mässan kommer konferensen att arrangeras i Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år.

Automation Summit den 9 oktober presenterar fler konkreta case där vi lyfter företag som startat och genomgått det industriella paradigmskiftet. Programmet vänder sig främst till ledningen i företagen.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile