Återindustrialisera Sverige

Volvo Lastvagnar och tre underleverantörer till fordonsindustrin berättar om sina förbättringsprojekt inom produktionen.

Produktionskonferens den 23e oktober på Nolviks nyöppnade konferenscenter vid Säve flygplats och med studiebesök på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar och tre underleverantörer till fordonsindustrin berättar om sina förbättringsprojekt inom produktionen.

Svenska underleverantörer har gjort en utmärkt återhämtning efter finanskrisen men fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå bättre lönsamhet. IMIT har i samarbete med FKG och med stöd av Tillväxtverket genomfört ett antal förbättringsprojekt hos underleverantörer. De tre inbjudna underleverantörerna kommer att berätta hur de bedriver förbättringsarbete och vilka resultat de uppnår.  Underleverantörerna är Värnamo Industri, Lidhs Verktyg och Nitator.

Vi kommer dessutom att få en inblick i den återindustrialiseringsvåg som löper över Europa med Tyskland som bas.

Anmäl dig

Anmälan görs på IMITs hemsida eller via mail till Amanda Palmqvist på amanda.palmqvist@imit.se, senast den 16/10.

Dela