Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetning linjen.

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 8 332 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

I flerstegsbearbetning uppkommer variationer i egenskaper vilka aggregerar nedströms genom bearbetningskedjan. Syftet med projektet är att uppnå nollfelsproduktion genom att utveckla metoder for identifiering av källor till variationer samt förutsäga och minska dess aggregation genom bearbetningskedjan. Projektets forsknings och utvecklingsarbete kommer att baseras på tre industriella fallstudier från Scania, LEAX AB och GKN. Toppmoderna metoder inom variations modellering, dataanalys, mätning, precision palettsystem, och simulering kommer att utvecklas och anpassas till ett integrerat industriellt verktyg för kvalitetssäkrad produktionsberedning. Resultaten från projektet och fallstudierna kommer att vara av intresse både för SMF:s samt för större OEM:s som tillämpar flerstegs bearbetning i sin produktion.

Variationer i maskinbearbetade egenskaper propagerar i bearbetningslinjen. PRIZE utvecklar representation av dessa för att förutse variationer och identifiera källorna.

Deltagande forskare

Partners

Dela