SmartSol

SmartSol

Projekttid: 2020 – 2023

Budget: 9 300 000 SEK

Satsning: Mistra Innovation 23

För att uppnå de högt uppställda nationella kraven i svensk byggsektor krävs en kostnadseffektiv, skalbar och integrerad lösning för uppvärmning, kylning och el.

SmartSol är en fortsättning av ett tidigare projekt inom Mistra Innovation.

Det hade namnet SolHybrid och hade som mål att ta fram en solhybridpanel med kylda solceller för att på så sätt både kunna öka eleffektiviteten och utnyttja kylvattnet som värmekälla. Projektet var lyckosamt och tanken med den nya satsningen är därför att ta nya steg mot en kommersialisering av den kunskap som skapats.

Det ska man göra genom att vidareutveckla hybridlösningar för bergvärmesystem med både högre energieffektivitet och
lägre investeringskostnader, samtidigt som den yta som krävs för borrade energibrunnar ska bli mindre. Parallellt ska digitala modeller som möjliggör projektering av energibalanser med hög precision byggas.

Grundtanken för den tekniska lösningen är att man genom att föra ner den värme som skapas vid kylningen av solceller till de borrhål som används till bergvärmen kan förhindra att dessa blir för kalla och därmed tappar i effektivitet.
Problemet med nedkylning av borrhål är välkänt och hittills har lösningen varit att placera dem glest. För en villa eller en mindre fastighet är det inte något större bekymmer men för täta hyresområden är utplaceringen av borrhål en begränsande faktor. Idag räknar man med att bara en tredjedel av alla större fastigheter kan utnyttja bergvärme, genom att halvera avstånden mellan hålen skulle upp den andelen kunna öka till 85 procent.

Förhoppningen är att ett solhybridsystem kan bidra till att omställningen till en mer modern energiförsörjning kan påbörjas även för större fastigheter.

Detta projekt drivs i samarbete med KTH, MegaWatt Solutions Nordic AB, Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB och Solhybrid i Småland AB.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt