Sindri

Sindri

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 960 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet kommer att undersöka en ny metod för att minska råmaterialsvinnet i tillverkningsindustrin.

Projektet kommer att undersöka en ny metod för att minska råmaterialsvinnet i tillverkningsindustrin. Fokus kommer att ligga mot skärande bearbetning av metall, CNC-bearbetning, där idag mellan 50 och 80% av utgångsmaterialet bearbetas bort och blir då till metallspånor. Spillmaterialet måste sedan hanteras, transporteras och tvättas för att kunna återvinnas. Marknaden för skärande bearbetning av metall var 2021 på strax över 80 miljarder US dollar globalt och bedöms för 2029 att nå upp emot 140 miljarder US dollar. Med den marknadsstorleken i kombination med den höga andelen svinn finns här en betydande möjlighet att göra stor skillnad för resurseffektivitet och energiförbrukning till fördel för vårt klimat. Vårt projekt syftar till att verifiera en ny process för ”Near Net Shaping”, där man producerar ett råämne som ligger väldigt nära slutlig önskad form. Detta medför att omfattningen av den skärnade bearbetningen kan minimeras och mängden svinn likaså. Det finns idag ett fåtal alternativ för Near Net Shaping men dessa medför i sin tur stora utmaningar i tex. komplexitet, bristande flexibilitet och energiförbrukning. Vår metod är en kombination av en nyutvecklad teknik och beprövade processer som medger en hög grad av automation, låg tröskel för implementation, hög kontroll på materialegenskaper och hög repeterbarhet.

Vinnovas diarienr: 2022-02464

Partners

Dela

Liknande projekt