Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet, informationsdelning och planering i fordonsindustrins försörjningskedjor

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 9 185 000 kronor

Satsning: VINNOVA Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Syftet är att utveckla modeller för visualisering och prediktering av leveransplansvariation i försörjningskedjan.

Projektet avser säkra fordonsindustriell konkurrenskraft och arbetstillfällen genom att ta fram nya lösningar för förbättrad leveransplankvalitet och värdeskapande informationsdelning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Projektet förväntas generera en bred kartläggning av informationsdelning- och användning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Det kommer ta fram lösningsmodeller (som bygger på maskininlärningsmetodik) för mätning, visualisering och prediktering av leveransplankvalitet. Modellerna kommer testas och utvärderas i piloter.

Projektet är organiserat i sex arbetspaket. Det första bygger på en enkätstudie om informationsanvändning i fordonsindustrins försörjningskedjor. I det andra genomförs avancerad dataanalys av stora mängder leveransplandata i syfte att kartlägga och förklara generella variationer och mönster. Det tredje genomför fallstudier för att förklara orsaker och konsekvenser. Det fjärde utvecklar nya lösningar för visualisering och prediktering. Det femte studerar implementering och det sjätte informationsspridning.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile