Myndighetsdialog cirkulär ekonomi

Projekttid: 2020 – 2021

Budget: 959 290 kr

Satsning: Vinnova Cirkulär och biobaserad ekonomi

Rundabordsdialog med myndigheter och bransch kring cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning

Samhället står för stora utmaning vad gäller hållbarhet. Därför är det positivt att cirkulär ekonomi är på uppgång och att nya typer av produkter, affärsmodeller och service utvecklas. Den cirkulära ekonomin är dock inte alltid i linje med lagar och regler, som istället oftast följer en linjär logik.

Projektet Myndighetsdialog cirkulär ekonomi syftar till att identifiera utmaningar och möjligheter relaterat till cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning och krav, för att på så sätt underlätta cirkulär ekonomi i praktiken. Eftersom det är en ny praktik, så finns olika tolkningar av produktlagstiftning i ljuset av cirkulära produkter och produktflöden. I denna process är samarbete och kunskapsdelning mellan myndigheter och industri en viktig del. Därför kommer vi i projektet att arrangera bland annat två stycken rundabordssamtal med myndigheter och bransch för att ha en samlad dialog.

Ett viktigt mål är att bidra med guidning för ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och för att undvika att företag avvaktar med cirkulära aktiviteter på grund av osäkerhet kring lagar och regler, både nuvarande och kommande. Ett annat viktigt mål är att skapa en plattform för diskussioner kring cirkulär ekonomi, där myndigheter och industri kan skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter kring cirkulär ekonomi.

Vinnova dnr: 2020-00743

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019