LIGHTest – Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar

LIGHTest – Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 34 000 000 kr

Syftet är att skapa en distribuerad testbädd där industri och akademi kan utveckla och testa tillverkningsmetoder och material för att skapa lättare produkter.

Analys, provning, process- och materialutveckling samt implementering med fokus på tillverkning av lätta produkter i avancerade material.
Fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel – alla pilotprojekt i testbädden hållbarhetsgranskas innan start.
Samarbete mellan SMF och större kund- och leverantörsföretag har initierats inom projektet.

Deltagande forskare

Dela