IQ

IQ

Projekttid: 2012 – 2016

Budget: 5,0 milj kronor varav 2,5 av Mistra Innovation

Projektet IQ - Intelligent Qleaning - är en vidareutveckling av ProEnviro projektet SOFIQ - industritvättning med ultrarent vatten.

Projektet IQ – Intelligent Qleaning – är en vidareutveckling av ProEnviro projektet SOFIQ – industritvättning med ultrarent vatten. Målsättningen med projektet IQ är att utveckla en demonstrator för en universell industriell tvättmaskin som använder ultrarent vatten istället för traditionella tvättmetoder med rengöringsmedel, höga temperaturer och höga tryck. Fördelarna som uppnås med genomfört projekt är; – Högre produktkvalitet. – Lägre förbrukning av energi och av kemikalier. – Bättre arbetsmiljö. – Lägre miljöbelastning.    Projektet drivs i samarbete mellan Qlean Scandinavia AB, Electrolux AB, SECO TOOLS AB, Flextronics International AB, CBC Sweden AB, Swerea IVF AB  och Linköping Tekniska Högskola vid Linköping Universitet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt