Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter (DiLAM)

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 12 620 000 SEK

Satsning: Produktion2030

Stärkt konkurrenskraft hos svensk tillverkningsindustri genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning av storskaliga komponenter.

DiLAM kommer stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion. Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter.

 

Additiv tillverkning erbjuder möjligheter att lösa flera av de stora utmaningarna vid tillverkning och produktutveckling av specialdesignade stora plastdetaljer som långa ledtider, lång tid till marknadsintroduktion och behovet av stora och dyra produktionsverktyg. För att åstadkomma detta behöver hänsyn tas till hela värdekedjan för att säkerställa hög produktkvalitet och spårbarhet. Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och minska ingångströsklar och risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för de deltagande slutanvändarna. Hela den industriella produktutvecklingscykeln kommer att demonstreras genom en serie av fallstudier. Dessa väljs av de medverkande företagen (slutanvändare) som alla har ett starkt behov av digitaliserad och integrerad additiv tillverkning för att sänka ledtider för specialdesignade och kundunika produkter. Den långsiktiga effekten av projektet kommer att bli en ökad tillämpning av digitaliserad additiv tillverkning hos den svenska tillverkningsindustrin med ökad flexibilitet och konkurrenskraft som följd.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile