Digital värdekedja för geometridata

Projekttid: 2019 – 2019

Budget: 500 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Projektet fokuserar på nödvändig data för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Det här projektet fokuserar på vilken data som krävs för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in  och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i en databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar den industriella värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

WP1 fokuserar på datainsamling på komponentnivå och olika metoder för att mäta geometrisk avvikelse, ytfinhet och mekaniska egenskaper. WP2 specificerar ett ramverk för en databas för lagring av mätdata och inkluderar dataintegritet, kommunikation mellan system och datalogistik både inom företaget och i samspel mellan leverantörer och OEMs. I WP3 länkas mätdata på komponentnivå till variationssimuleringar för att förutsäga en slutprodukts geometriska kvalitet. Nödvändig forskning/utveckling för att inkludera olika typer av indata specificeras. Resultat från WP1 och WP3 används i WP4 för visualisering för beslutsstöd. Industriella behov kontra tillgänglig teknologi kommer att kartläggas. Projektledning hanteras i WP5.

 

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt